Infant Jesus of Prague Mass Centre
耶穌聖嬰彌撒中心

新界大嶼山梅窩橫塘村


195712月建立;

1959-1972年 名為耶穌聖嬰小堂,由長洲花地瑪聖母堂管理,屬長洲堂區;

1973-1979年屬大澳堂區;

1980-1988年屬大澳永助聖母堂 區。